אילוף בפנסיון

 

שלב א – לימוד הכלב פקודות משמעת בסיסית
הלימוד מתקיים בפנסיון פעיל כאשר לכל כלב תא משלו וגם חצרות נרחבות לצורך אינטראקציה עם כלבים אחרים. בזמן שהיית הכלב בפנסיון בעלי הכלב יגיעו פעמיים ל"שעורי נהיגה" עם הכלב. אורכו של שלב זה כשלשה שבועות.

שלב ב – הטמעה של המשמעת בבית ומניעת התנהגויות לא רצויות בבית

החזרת הכלב הביתה, התאמת סדר יומו לסדר היום בבית בהתאם לחוקי ההתנהגות החדשים והטמעת הפקודות שנלמדו בפנסיון. שלב זה אורך כשלשה חודשים ומלווה בארבעה שעורים בבית המשפחה וקשר טלפוני רצוף.