לעיסת חפצים ורהיטים

 

לעיסת חפצים היא נטיה טבעית של הכלב ולעיתים די לספק לו דבר מה חלופי ללעיסה  (עצם בקר) כדי להפסיק מנהג מציק זה. אך ישנם מקרים  בהם מתן אלטרנטיבת לעיסה לא פותרת את הבעיה, שכן הלעיסה מהווה סימפטום לקושי אחר.  המטפל צריך ל"היכנס לראשו" של הכלב ולנסות להבין את הסיבה להתנהגותו. ברגע שנבין את הסיבה, נוכל נטפל בה, לפתור אותה – ואיתה ייעלם הסימפטום.